Domännamn

Vi vill uppmärksamma dig på nya villkorsändringar gällande tjänsten, som träder i kraft den 30 september 2019. 

För detaljerad information om villkorsändringar för .SE-domänen, se .se-registreringsvillkor 2019-09-30, under fliken Nedladdningsbart. 


Allmänt om domännamn

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.
Samtliga domännamn blir enkelt tillgängliga via vår kontrollpanel. Det är möjligt att få en snabb överblick och utföra ändringar av flera domännamn på samma gång. 

Telia agerar Registrar för dina domännamn och ansvarar därmed för hantering av samtliga tjänster såsom registrering, fakturering och avregistrering samt tillser löpande automatisk förnyelse. Du slipper därmed tänka på att dina domänamn kan förfalla. Läs mer under fliken Registrarinfo. 


Överföring av domännamn

Har du redan ett befintligt domännamn och önskar överföra administrationen av detta till Telia (Telia blir Registrar), så följer du enkelt anvisningarna i kontrollpanelen. En överföring sker med automatik och tar i regel 5-18 dagar.
Läs mer under fliken Överföring av domännamn.


Överlåtelse av domännamn
Vid överlåtelse sker ett ägarbyte av domännamnet, dvs nytt organisations- eller personnummer ersätter tidigare uppgifter. 
Alla överlåtelser föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet.
Detta görs på blankett för Överlåtelse av domännamn.
Läs mer under fliken Överlåtelse av domännamn.

Anmäl missbruk av Domännamn

Läs mer om Telia DNS här.

Här finns information om IIS integritetspolicy

Telia är en godkänd Registrar och förmedlar domännamnstjänster genom IIS samt COREhub.

            

 ackrediterad_registrar.jpg

 
COREHub_logo.png

Artikelnummer

Domännamn
Jämför

Kostnad

Engångskostnad
Från 149 kr
Pris

Toppdomän: .se, .nu
Registrering: 149 kr

Toppdomän: .se, .nu
Överföring/Överlåtelse: 0 kr

Toppdomän: .com, .info, .name, .org
Förnyelse: 149 kr/år

Toppdomän: ..com, .info, .name, .org
Överlåtelse: 0 kr

Toppdomän: .eu
Förnyelse: 149 kr/år

Alla priser är exklusive moms, samt avser ett år om inget annat anges.

Toppdomän: .se, .nu
Förnyelse: 149 kr/år

Toppdomän: .com, .info, .name, .org
Registrering: 149 kr

Toppdomän: .com, .info, .name, .org
Överföring: 149 kr

Toppdomän: .eu
Registrering: 149 kr/år

Toppdomän: .eu
Överföring/Överlåtelse: 149 kr
Beskrivning

Välj toppdomän
För svenska företag är toppdomänen .se vanligast, men för företag som marknadsför sig internationellt kan en toppdomän som .com, .net, .org, .name, .info, .eu eller .nu passa bättre. Välj vad som passar ditt företag.

Snabb hantering
När du har fyllt i en ansökan via kontrollpanelen behandlas den omedelbart. Du får en bekräftelse via e-post på att vi mottagit din ansökan samt en bekräftelse när registreringen är klar.

Sök domännamn
Använd vår tjänst för att söka och registrera det domännamn som passar ditt företag bäst. Domännamnet blir företagets identitet på internet och kan användas till företagets hemsida och medarbetarnas e-postadresser bland annat.

DNS-drift ingår
Domännamnet publiceras i så kallade DNS-servrar som är distribuerade på internet. Tjänsten Telia DNS Standard ingår när du köper domännamn vilket innebär att du slipper åtagandet att hantera egen DNS-drift.
Överlåtelse av domännamn

Överlåtelse av domännamn sker genom ett avtal mellan två parter där mottagande part blir ny innehavare av ett domännamn.
I praktiken innebär det att det sker en uppdatering av kontaktuppgifter för domännamnet hos aktuell Registry (organisations- eller personnummer). Överlåtelse av domännamn sker endast på den befintliga innehavarens begäran och efter det att en fullständig överlåtelse har kommit in och kräver för närvarande en viss pappershantering.

Fyll i blankett
Fyll i och skicka in Överlåtelseblanketten till Telia, Box 50077, 973 22 Luleå.

För att genomföra överlåtelsen behöver förljande villkor uppfyllas:
Både avlämnande samt mottagande innehavare ska ha ett konto hos Telia. Ett konto kan skapas här

Förfallodatum
Förfallodatum för ett domännman som överlåts kommer inte att flyttas fram ett år. Det ursprungliga förfallodatumet kvarstår och därför kommer inte heller någon avgift att debiteras för ärendet.
Överföring av domännamn

Överföring av domännamn betyder att man byter administration av sitt domännamn från en Registrar till en annan.
Överföring till Telia innebär att vi automatiskt sköter förnyelsen av ditt domännamn och att det är till oss du ska vända dig för administrativa frågor. Överföringar ska föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet. Medgivandet sker genom att en sk auktoriseringskod hämtas hos din nuvarande Registrar.

Ange domännamn
2. Ange domännamn samt medge överföringen genom att ange auktoriseringskod, som du hämtar hos din nuvarande Registrar.

Status
4. Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active).

Administrativ kontakt
6. Du behöver stå som administrativ kontaktperson med en fungerande e-postadress. Ett mail kommer i de flesta fall att skickas till adressen för acceptans innan överföringen kan genomföras.

Kontrollpanelen
I kontrollpanelen kan du se status på din överföring under fliken Administration. För samtliga domännamn (utom .SE, där ingen förnyelse sker) innebär överföringen en kostnad eftersom denna samtidigt genererar en "förnyelse". Registreringsperioden och förfallodatum kommer därmed att förlängas ett år. När en överföring görs innebär detta ingen automatisk delegering till Telias namnservrar. Börja gärna med att genomföra ett DNS-byte innan du initierar en överföring. Läs mer om Telia DNS här

För att kunna genomföra överföringen behöver följande villkor uppfyllas:
Aktuellt domännamn ska finnas registrerat på ett konto hos Telia. Skapa ett konto här Ange att du vill använda ett befintligt domännamn. Är du redan kund loggar du in på Telia Kontrollpanel och hanterar en överföring under Extra domännamn > Överför domännamn.

Registreringsvillkor
3. Innan bytet slutförs måste du godkänna aktuella registreringsvillkor,

WHOIS-protection
5. Om domännamnet idag har sk "WHOIS-protection" måste denna tas bort av nuvarande Registrar.

Domännamnet
7. Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut. Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar.
Support

Support
Kundtjänst 90 400 eller domains@telia.com
Registrarinfo

Telia förmedlar domännamnsregistrering genom olika Registrar-medlemsskap
Telia har sedan starten varit en del av CoreHUB. CORE/Hub är en av ICANN godkänd Registrar, och fungerar som neutral kanal för registrering av de flesta generiska och landspecifika toppdomäner. Härigenom förmedlas registrering av domännamn i toppdomänerna COM, NET, ORG, NAME, INFO, NU, EU. Läs mer om slutanvändares rättigheter och skyldigheter.

Telia är också en av IIS godkänd Registrar för den svenska toppdomänen .SE samt medlem i Registrars.SE, som är en intresseförening för frågor rörande .SE-domänen. Ändamålet är bl a att verka för att upprätthålla en hederlig och yrkesskicklig Registrarkår som tillvaratar kundernas intressen.