Domännamn

Vi vill uppmärksamma dig på nya villkorsändringar gällande tjänsten, som träder i kraft den 30 september 2019. 

För detaljerad information om villkorsändringar för .SE-domänen, se .se-registreringsvillkor 2019-09-30, under fliken Nedladdningsbart. 


Allmänt om domännamn

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.
Samtliga domännamn blir enkelt tillgängliga via vår kontrollpanel. Det är möjligt att få en snabb överblick och utföra ändringar av flera domännamn på samma gång. 

Telia agerar Registrar för dina domännamn och ansvarar därmed för hantering av samtliga tjänster såsom registrering, fakturering och avregistrering samt tillser löpande automatisk förnyelse. Du slipper därmed tänka på att dina domänamn kan förfalla. Läs mer under fliken Registrarinfo. 


Överföring av domännamn

Har du redan ett befintligt domännamn och önskar överföra administrationen av detta till Telia (Telia blir Registrar), så följer du enkelt anvisningarna i kontrollpanelen. En överföring sker med automatik och tar i regel 5-18 dagar.
Läs mer under fliken Överföring av domännamn.


Överlåtelse av domännamn
Vid överlåtelse sker ett ägarbyte av domännamnet, dvs nytt organisations- eller personnummer ersätter tidigare uppgifter. 
Alla överlåtelser föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet.
Detta görs på blankett för Överlåtelse av domännamn.
Läs mer under fliken Överlåtelse av domännamn.

Anmäl missbruk av Domännamn

Läs mer om Telia DNS här.

Här finns information om IIS integritetspolicy

Telia är en godkänd Registrar och förmedlar domännamnstjänster genom IIS samt COREhub.

            

 ackrediterad_registrar.jpg

 
COREHub_logo.png

Artikelnummer

Domännamn
Jämför

Kostnad

Engångskostnad
Från 149 kr

Överföring av domännamn
En överföring av domännamn betyder att man byter administrationen av sitt domännamn från en Registrar till en annan. Gör du en överföring av ditt befintliga domännamn till Telia sköter vi den årliga förnyelsen och tillser alla tekniska bitar. En överföring sker med automatik och tar i regel mellan 5 och 18 dagar att genomföra (med vissa undantag där detta sker omedelbart exv. för .SE). Alla överföringar föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet.

För att kunna genomföra överföringen behöver följande villkor uppföljas:

1. Aktuellt domännamn finnas registrerat på ett konto hos Telia. Skapa ett konto här. Ange att du vill använda ett befintligt domännamn. Är du redan kund, loggar du in på Telia kontrollpanel och hanterar en överföring under Extra domännamn > Överför domännamn

2. Ange domännamn samt medge överföringen genom att ange s.k. auktoriseringskod. Koden hämtas hos din nuvarande Registrar

3. Innan bytet slutförs måste du godkänna aktuella registreringsvillkor

4. Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active)

5. Om domännamnet idag har så kallad ”WHOIS-protection” så måste denna tas bort av nuvarande Registrar

6. Du behöver stå som administrativ kontaktperson med en fungerande e-postadress. Ett mail kommer i de flesta fall att skickas till adressen för acceptans innan överföringen kan genomföras

7. Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut

8. Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar För att kontrollera statusen på din överföring så går du till fliken Administration i kontrollpanelen och väljer Status på överföringar i sektionen DNS. Där klickar du sedan på knappen Kontrollera till höger om önskat domännamn. Statusen ändras från "Pågående" till "Överförd" om allting lyckas. Om överföringen av någon anledning stoppas eller inte kan genomföras framkommer detta av statusen. För samtliga domännamn (utom .SE, där ingen förnyelse sker) innebär överföringen en kostnad eftersom denna samtidigt genererar en "förnyelse".

Registreringsperioden kommer att förlängas ett år, och därför kommer förfallodatum att förändras samt att kostnaden för detta kommer att vara ett år. När en överföring görs så innebär detta ingen delegering till Telias namnservrar. Börja gärna med att genomföra ett DNS-byte till våra namnservrar innan du initierar en överföring. Detta görs i kontrollpanelen genom att i sektionen DNS välja Byt namnservrar. Ett namnserverbyte kan ta upp till 48 timmar innan det fungerar fullt ut, men oftast går det betydligt snabbare än så.

Aktuella namnservrar på Telia är:
dns9.telia.com
dns10.telia.com
dns11.telia.com
dns.12.telia.com”